Wyszukiwanie
Filtry
Blog Options
Close

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO „ŁADNE OBRAZKI”

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka (dalej: Polityka) opisuje cele i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego „Ładne Obrazki”, dostępnego pod adresem https://ladne-obrazki.pl/ (dalej: Serwis), podstawy prawnego tego przetwarzania, Państwa uprawnienia oraz zagadnienia związane z użytkowaniem plików cookies (tzw. ciasteczek).
Skrót RODO używany w Polityce, oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem Państwa danych osobowych Dorota Paruch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ŁADNE OBRAZKI - PRACOWNIA ARTYSTYCZNA DOROTA PARUCH (dalej określany jako My lub Administrator).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
pod adresem korespondencyjnym: Gutowo, ul. Wilcza 6, 87-134 Zławieś Wielka,
drogą e-mailową pod adresem: biuro@ladne-obrazki.pl
Rodzaje zbieranych danych osobowych oraz cele i podstawy prawne ich przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
zawarcia oraz realizacji umów sprzedaży oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego (np. prowadzenie dokumentacji podatkowej) – art. 6 ust. 1 lit c RODO
w uzasadnionym interesie nas jako Administratora danych oraz podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, zwalczania nadużyć w korzystaniu z Serwisu, dla celów analitycznych, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w Serwisie, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora osób trzecich (w tym poprzez wykorzystanie plików cookies oraz wysyłkę newslettera), dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia możliwości wykazania postępowania zgodnego z prawem, w szczególności z RODO oraz w celu wykonania umów zawartych z podmiotami trzecimi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją usług na rzecz Państwa. Mogą to być w szczególności: osoby zatrudnione u Administratora, dostawcy usług w zakresie hostingu i poczty elektronicznej (w szczególności Webio Grzegorz Wołoszyn, ul. Gwiaździsta 8/52, 66-400 Gorzów Wlkp), dostawcy oprogramowania w szczególności niezbędnego do obsługi Serwisu oraz obsługi marketingu internetowego (w tym Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia oraz przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA), firmy zapewniające obsługę IT, operatorzy usług płatniczych (w szczególności PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), podwykonawcy Administratora, a także dostawcy usług prawnych oraz księgowych.

Z uwagi na korzystanie z niektórych z narzędzi dostarczanych przez niektórych z wyżej wymienionych usługodawców, może dojść do przekazania Państwa danych do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Każdy z usługodawców, korzystanie z usług którego wiąże się z takim transferem danych, albo przystąpił do programu Privacy Shield (co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych) albo też stosują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jeżeli korzystali Państwo z naszych usług lub dokonywali u nas zakupu, Państwa dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych (zazwyczaj jest to okres pięciu lat od zakończenia roku, w którym zakończono świadczenie usługi lub wykonywanie umowy). Dane przechowywane w związku z zapisem na newsletter, przetwarzane będą do czasu wycofania zgody, którą to można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze stosowną dyspozycją z adresu wpisanego do bazy newsletterowej na adres: biuro@ladne-obrazki.pl.

Informacje o Państwa uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, a także do ich przenoszenia.
Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem).
W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz ze względu na Państwa szczególną sytuację - w pozostałych przypadkach.
Mają Państwo prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych lub zgody, do której odpowiednio stosuje się przepisy RODO o zgodzie na przetwarzanie danych (np. zgoda na newsletter lub zgoda na użycie plików cookies).
Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mogą Państwo skontaktować się z nami celem wyjaśnienia pod adresem e-mail: biuro@ladne-obrazki.pl lub wnieść skargę bezpośrednio do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykorzystanie plików cookies
Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerach lub urządzeniach mobilnych, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer.
Stosowanie plików cookies zasadniczo nie powinno prowadzić do Państwa identyfikacji przez nas, jako Administratora. W przypadku plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich, mogą one prowadzić do Państwa identyfikacji przez te podmioty, poprzez połączenie z danymi, które już posiadają one na Państwa temat, z uwagi na korzystanie przez Państwa z ich usług.
Pliki cookies, które są niezbędne dla funkcjonowania Serwisu, zapisywane są na Państwa urządzeniu automatycznie. W odniesieniu do innego rodzaju plików cookies, wymagane jest wyrażenie przez Państwa zgody.

Mogą Państwo zarządzać plikami cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki. W każdym czasie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokowała ona pliki cookies albo każdorazowo informowała o ich zapisaniu na urządzeniu, a także usunąć zgromadzone pliki cookies. W celu uzyskania szczegółowych wytycznych w tym zakresie, prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek:

Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Google Chrome/ Android -https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
Safari (wersja iOS) - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Serwis może używać następujących rodzajów plików cookies:
niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
funkcjonalne – ułatwiające korzystanie z serwisu np. poprzez zapamiętanie preferencji użytkownika,
analityczne - pozwalają nam zbierać dane statystyczne nt. zachowań użytkowników m.in. mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony,
reklamowe – pozwalają nam na wyświetlanie spersonalizowanych reklam w innych serwisach.
W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo z Serwisu.
Narzędzia dostarczane przez podmioty trzecie wykorzystujące technologię cookies
Serwis używa Google reCAPTCHA. Jest to narzędzie dostarczane przez Google Ireland Limited, (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) które służy zapobieganiu wykonywania pewnych funkcji w serwisie robotom internetowym poprzez sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. W związku z korzystaniem tej usługi, może dojść do ujawnienia Google Państwa adresu IP. Korzystanie przez Serwis z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Państwa danych na terytorium Stanów Zjednoczonych, z uwagi na powiązanie Google Ireland z Google LLC, jednak Google LLC przystąpiło do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych.

Serwis korzysta z usługi Facebook Connect. Jest to narzędzie dostarczane przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia umożliwiające korzystanie z serwisu bez rejestracji, a przy identyfikacji użytkownika za pomocą jego konta w serwisie Facebook. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest łączony z serwisem. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy informacje z portalu Facebook. Dalsze informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update. Korzystanie przez Serwis z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Państwa danych na terytorium Stanów Zjednoczonych, z uwagi na powiązanie Facebook Ireland Ltd z Facebook Inc., jednak Facebook Inc. przystąpił do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. Serwis używa także wtyczki portalu Facebook, której zadaniem jest ułatwienie Państwu dzielenia się treściami zawartymi w Serwisie za pośrednictwem Państwa kont w tym serwisie (np. poprzez „polubienie” czy udostępnienie). Wtyczka ta może również przyporządkowywać dane zbierane w trakcie Państwa wizyty w Serwisie do Państwa profilu na tym portalu. Serwis korzysta takż z wtyczki aplikacji Messenger administrowanej przez Facebook Ireland Ltd. Korzystanie z wtyczki powoduje przez Państwa z tej wtyczki powoduje połączenie informacji zbieranych na stronie z Państwa kontem w aplikacji Messenger lub Facebook.

Serwis korzysta z Google Tag Manager, który jest narzędziem dostarczanym przez Google Ireland Limited, za pomocą którego Administrator kontroluje prowadzone kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystają Państwo z serwisu. Narzędzie umożliwia także wyświetlanie Państwu reklam w innych miejscach sieci Internet, w oparciu o Państwa zachowanie w serwisie (remarketing). Korzystanie przez Serwis z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Państwa danych na terytorium Stanów Zjednoczonych z uwagi na powiązanie Google Ireland z Google LLC, jednak Google LLC przystąpiło do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. Mogą Państwo wyłączyć wykorzystywanie cookies do remarketingu pod adresem: https://adssettings.google.com/
Google Analytics - to dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA narzędzie analityczne, które automatycznie gromadzi dane na temat miejsc Internetu z których użytkownicy trafili do Serwisu, sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i tworzenie statystyk, które pomagają nam optymalizować budowę Serwisu i ulepszać jego promocję. Korzystanie przez nas z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Państwa danych na terytorium Stanów Zjednoczonych, z uwagi na powiązanie Google Ireland z Google LLC, jednak Google LLC przystąpiło do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Państwa przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Używamy narzędzia Pixel. Jest to dostarczane przez Facebook Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) narzędzie, które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników z Serwisu, w celu kierowania do nich przez Administratora spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Z narzędzia Pixel korzystamy aby wyświetlać nasze reklamy tym użytkownikom portalu Facebook oraz Instagram, którzy wyrazili zainteresowanie naszymi treściami lub wykazują cechy mogące wskazywać na potencjalne zainteresowanie Serwisem (np. określone zainteresowania). Za pomocą narzędzia Pixel tworzymy też tzw. grupy odbiorców podobnych (osoby, które wykazują statystycznie podobne cechy do naszych dotychczasowych odbiorców lub użytkowników Serwisu), którym wyświetlamy nasze reklamy. Pixel pozwala również mierzyć skuteczność reklam umieszczanych na Facebooku (np. poprzez pomiar konwersji). Portal Facebook niezależnie od nas może również wykorzystywać opisane wyżej dane (np. o odwiedzeniu naszej strony internetowej) dla własnych celów, a także przyporządkowywać Twoje dane nt. korzystania z Serwisu z wcześniej zebranymi danymi na Twój temat. Korzystanie przez nas z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Twoich danych na terytorium Stanów Zjednoczonych, z uwagi na powiązanie Facebook Ireland Ltd z Facebook Inc, jednak Faceook Inc przystąpił do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, możesz zadecydować o niestosowaniu Pixela w Państwa przypadku. Mogą Państwo także zarządzać ustawieniami prywatności w ramach Państwa profilu w portalu Facebook. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Swoimi ustawieniami dotyczącymi reklam na Facebooku (łącznie z wyłączeniem stosowania narzędzia wobec Ciebie) mogą Państwo zarządzać pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen